VOORUITBLIK ACTIVITEITEN 2024

In 2024 staan weer diverse activiteiten op de planning om te organiseren, met het doel voldoende inkomsten te genereren voor de exploitatie van de rolstoelbus.

 • de wandeltocht op de zaterdag voor Pasen.
 • de kienmiddag die in samenwerking met Senioren Gennep (KBO) wordt georganiseerd.
 • verder hopen wij in 2024 weer een loterij te kunnen houden tijdens een van de evenementen die in Gennep worden georganiseerd.
 • de scholing en begeleiding van de chauffeurs zal ook in 2024 onze aandacht hebben.
 • in samenwerking met Pantein zullen onze chauffeurs en vrijwilligers van de rolstoelbus weer deelnemen aan een calamiteitenoefening
 • in december zal volgens planning weer een nieuwsbrief worden verspreid.

TERUGBLIK ACTIVITEITEN 2023

In 2023 hebben de volgende activiteiten plaatsgehad ten bate van de rolstoelbus:

 • de wandeltocht op de zaterdag voor Pasen.
 • de kienmiddag die in samenwerking met Senioren Gennep (KBO) is georganiseerd.
 • verkoop van loten tijdens de Gennepse kerstmarkt.
 • ook dit jaar hebben de chauffeurs in samenwerking met Pantein  weer deelgenomen aan een veiligheid- en calamiteiten-oefening en zijn ze getest op hun rijvaardigheden.
 • in december wordt een nieuwsbrief verspreid.

 

TERUGBLIK ACTIVITEITEN 2022

In 2022 hebben de volgende activiteiten plaatsgehad ten bate van de rolstoelbus:

 • de wandeltocht op de zaterdag voor Pasen.
 • de kienmiddag die in samenwerking met Senioren Gennep (KBO) is georganiseerd.
 • Feestmiddag voor donateurs en vrijwiligers van onze Stichting en bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen in Gennep in verband met de viering van het 25-jarig jubileum Vrienden van Norbertus. Op deze dag werd de stichting ook verrast met de uitreiking van de gemeentelijke onderscheiding de Ganapja.
 • voor dit jubileum is een extra nieuwsbrief verspreid.
 • eindejaarsloterij tijdens de kerstmarkt bij Norbertushof.
 • ook dit jaar hebben onze chauffeurs en vrijwilligers in samenwerking met Pantein deelgenomen aan een calamiteiten oefening.
 • in december is een nieuwsbrief uitgebracht en verspreid, waarop we tal van giften hebben mogen ontvangen.

TERUGBLIK ACTIVITEITEN 2021

Helaas heeft de in 2020 aangeschafte nieuwe rolstoelbus  dit jaar vanwege de Corona perikelen niet tot nauwelijks kunnen rijden.

Wel hebben we  op 24 september 2021 een feestelijke  ingebruikname georganiseerd  mede om onze donateurs en sponsors  in het zonnetje te kunnen zetten. Dankzij hen kunnen de rolstoelgebonden bewoners van de Gennepse   verzorgings- en verpleeghuizen immers van de  bus gebruik maken.

Een uitgebreid verslag van deze ingebruikname kunt u vinden in de rubriek “Nieuws”

TERUGBLIK ACTIVITEITEN 2020

 • In het jaar 2020 is door onze Stichting een doorlopende inzamelingsactie gehouden voor de vervanging van onze door brand verwoeste rolstoelbus.
 • Het bestuur heeft zich intensief georiënteerd op de aanschaf van een nieuwe rolstoelbus. Deze is op 25 september 2020 afgeleverd.
 • Helaas kan de nieuwe bus door de Coronamaatregelen nog niet in gebruik worden genomen.

TERUGBLIK ACTIVITEITEN 2019

In het jaar 2019 werden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • de inmiddels traditionele wandeltocht op paaszaterdag
 • de jaarlijkse loterij tijdens de Gennepse braderie
 • bingomiddag op 22 oktober
 • eindejaarsloterij tijdens kerstmarkt in Norbertushof
 • aanschaf Qwiek.Up ten behoeve van bedlegerige clienten in Norbertushof
 • eindejaarsactie met de Nieuwsbrief van Vrienden van Norbertus.
 • opstart van actie voor werving gelden om de op 21-12-2019 opzettelijk door brand vernielde rolstoelbus te kunnen vervangen.
Spring naar toolbar