Stichting Vrienden van Norbertus

CONTACTGEGEVENS

Naam:                                      Stichting Vrienden van Norbertus

RSIN nummer:                         8063.51044

Correspondentieadres:           Kellerberg 64, 6591 ZS Gennep

Telefoonnummer:                    0485-512022

E-mail:                                        info@vriendenvannorbertus.nl

BESTUUR

  • Mieke Dekkers – van der Valk (voorzitter)
  • Vincent van Riet (secretaris)
  • Jan Broekman (penningmeester)
  • Suus Knevel – Dragt
  • Raymond Nypels
  • Ineke Bloemen-Hendrix

BELEID

Hoofddoelstelling van de Stichting Vrienden van Norbertus is:

  1. het verlenen van materiële steun direct of indirect aan in de gemeente Gennep geëxploiteerde zorgcentra voor ouderen en zijn bewoners, een en ander in de meest ruime zin;
  2. het op allerlei wijze steunen van de niet gesubsidieerde activiteiten van de zorgcentra of soortgelijke instellingen in Gennep en omgeving;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin gezien.

Met inachtneming van de statutaire doelstellingen van de Stichting hebben de Vrienden van Norbertus in februari 2022 een beleidsplan vastgesteld. De jaarlijkse activiteiten zijn gebaseerd op de in het beleidsplan vermelde voornemens. De voor het komend jaar geplande (en in voorgaande jaren uitgevoerde) activiteiten vind je op de pagina “WAT WIJ DOEN“.

BELONINGSBELEID

De Stichting Vrienden van Norbertus heeft de ANBI-status. Dat wil o.a. zeggen dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. De Stichting  kent geen beloningsbeleid aangezien alle werkzaamheden, inclusief die van het bestuur, op vrijwillige basis worden verricht.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Bekijk hier de financiële verantwoording over het jaar 2022.Het positief saldo is toegevoegd aan de bestemmingsreserve, onder meer gevormd voor de toekomstige vervanging van de rolstoelbus.

Spring naar toolbar