Stichting Vrienden van Norbertus

CONTACTGEGEVENS

Naam:                                      Stichting Vrienden van Norbertus

RSIN nummer:                         8063.51044

Correspondentieadres:           Kellerberg 64, 6591 ZS Gennep

Telefoonnummer:                    0485-512022

E-mail:                                        info@vriendenvannorbertus.nl

BESTUUR

  • Mieke Dekkers – van der Valk (voorzitter)
  • Vincent van Riet (secretaris)
  • Jan Broekman (penningmeester)
  • Suus Knevel – Dragt
  • Raymond Nypels
  • Ineke Bloemen-Hendrix

BELEID

Hoofddoelstelling van de Stichting Vrienden van Norbertus is:

  1. het verlenen van materiële steun direct of indirect aan in de gemeente Gennep geëxploiteerde zorgcentra voor ouderen en zijn bewoners, een en ander in de meest ruime zin;
  2. het op allerlei wijze steunen van de niet gesubsidieerde activiteiten van de zorgcentra of soortgelijke instellingen in Gennep en omgeving;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin gezien.

Bekijk hier het beleidsplan 2022

BELONINGSBELEID

De Stichting Vrienden van Norbertus heeft de ANBI-status. Dat wil o.a. zeggen dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. De Stichting  kent geen beloningsbeleid aangezien alle werkzaamheden, inclusief die van het bestuur, op vrijwillige basis worden verricht.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Bekijk hier de financiële verantwoording  over het verslagjaar 2021. Het positief saldo is toegevoegd aan de bestemmingsreserve, onder meer gevormd voor de toekomstige vervanging van de rolstoelbus.

Spring naar toolbar